четвъртък, август 10, 2006

Болка е

Болка е!
Когато си припомням
ръцете ти, жадуващи за още.
И думите от устните отронени
едва - в безмълвни, будни нощи.

Болка е!
Когато се усещаме
далечни, а телата закопнели
едно за друго. В няма среща
и в ням възторг ръцете зажаднели.

Болка е!
Когато си до мене.
А как боли когато си далече!
Без теб да съм - е загуба на време.
С теб искам да съм цялата облечена.

1 коментар: